struct
AdditionalDetailDescription
query
  AdditionalDetailDescription
1 <strong>disclaimer</strong><br>De verkoper meldt dat de gegevens van het schip in goed vertrouwen zijn weergegeven maar kan niet instaan voor de juistheid en ook geen garantie geven over de staat van het aangeboden schip. Wij adviseren een koper met een makelaar of een expert contact op te nemen om meer zekerheid over de staat van het schip te verkrijgen. Dit schip wordt aangeboden onder voorbehoud van prijsveranderingen en/of annulering van de eigenaar. Ook kan het schip in de laatste dagen verkocht zijn.
BoatClassCode
query
  AdditionalDetailDescription
1 Antique and Classics
2 Sports Cruiser
ENGINECOUNT 2
ENGINES
query
  boatenginelocationcode drivetransmissiondescription enginepower fuel hours make model type year
1 Port Direct 185|horsepower unleaded 28 Chris-Craft 283 Inboard 1964
2 Starboard Direct 185|horsepower unleaded 28 Chris-Craft 283 Inboard 1964
GeneralBoatDescription
query
  GeneralBoatDescription
1 <p>1964 Riva Tritone. This is one of the last series Tritone with laminated hull sides built. Completely restored to very high standards in 2013/2014 from a low hours nice solid original boat. No expenses spared, all work has been executed to show standards, making this a into detail restored Tritone.</p> <p>The last series Tritone shared the same hull as the Riva Aquarama, and a few 1964 hulls were finished with some Aquarama features at customer request. Last series hull with deep V bottom.</p> <p>Currently on display at the Robbe und Berking Yachting Heritage Centre in Flensburg, Germany.</p> <p>&nbsp;</p>
IMAGECOUNT 10
IMAGES
query
  Caption Priority myURL
1 [empty string] 0 https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043817971_1_XLARGE.jpg
2 [empty string] 1 https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043726653_1_XLARGE.jpg
3 [empty string] 2 https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043718976_1_XLARGE.jpg
4 [empty string] 3 https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043725342_1_XLARGE.jpg
5 [empty string] 4 https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043720232_1_XLARGE.jpg
6 [empty string] 5 https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043721409_1_XLARGE.jpg
7 [empty string] 6 https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043722491_1_XLARGE.jpg
8 [empty string] 7 https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043723314_1_XLARGE.jpg
9 [empty string] 8 https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043724254_1_XLARGE.jpg
10 [empty string] 9 https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20180121025546691_1_XLARGE.jpg
JSON {"data":{"DocumentID":"5614644","BoatClassCode":["Antique and Classics","Sports Cruiser"],"BeamMeasure":"8.6 ft","NumberOfEngines":2,"NormPrice":485584,"BoatHullMaterialCode":"Wood","Price":"485100.00 USD","PlsCaDisclaimer":"","BoatKeelCode":"","PlsDisclaimer":"<p>Allied Marine is pleased to assist you in the purchase of this vessel. This boat is centrally listed by Riva-World.</p>","BoatName":"","BoatLocation":{"BoatCityName":"Flensburg","BoatCountryID":"DE","BoatStateCode":""},"BoatHullID":"","Model":"Tritone","FuelTankCapacityMeasure":"180|liter","BoatCategoryCode":"Power","SalesStatus":"Active","SaleClassCode":"Used","Engines":[{"Make":"Chris-Craft","Model":"283","DriveTransmissionDescription":"Direct","Fuel":"unleaded","EnginePower":"185|horsepower","Type":"Inboard","PropellerType":"3 Blade, Bronze","Year":1964,"Hours":28,"BoatEngineLocationCode":"Port"},{"Make":"Chris-Craft","Model":"283","DriveTransmissionDescription":"Direct","Fuel":"unleaded","EnginePower":"185|horsepower","Type":"Inboard","PropellerType":"3 Blade, Bronze","Year":1964,"Hours":28,"BoatEngineLocationCode":"Starboard"}],"ModelYear":1964,"YachtWorldID":"2927530","MakeString":"Riva","BuilderName":"","LengthOverall":"26.35 ft","NominalLength":"26.35 ft","GeneralBoatDescription":["<p>1964 Riva Tritone. This is one of the last series Tritone with laminated hull sides built. Completely restored to very high standards in 2013/2014 from a low hours nice solid original boat. No expenses spared, all work has been executed to show standards, making this a into detail restored Tritone.</p> <p>The last series Tritone shared the same hull as the Riva Aquarama, and a few 1964 hulls were finished with some Aquarama features at customer request. Last series hull with deep V bottom.</p> <p>Currently on display at the Robbe und Berking Yachting Heritage Centre in Flensburg, Germany.</p> <p>&nbsp;</p>"],"MaximumSpeedMeasure":"72|kilometers per hour","DisplacementMeasure":null,"NormNominalLength":8.03,"LastModificationDate":"2019-06-21","AdditionalDetailDescription":["<strong>disclaimer</strong><br>De verkoper meldt dat de gegevens van het schip in goed vertrouwen zijn weergegeven maar kan niet instaan voor de juistheid en ook geen garantie geven over de staat van het aangeboden schip. Wij adviseren een koper met een makelaar of een expert contact op te nemen om meer zekerheid over de staat van het schip te verkrijgen. Dit schip wordt aangeboden onder voorbehoud van prijsveranderingen en/of annulering van de eigenaar. Ook kan het schip in de laatste dagen verkocht zijn."],"Images":[{"Priority":"0","Caption":"","Uri":"https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043817971_1_XLARGE.jpg","LastModifiedDateTime":"2016-01-23T04:38:42-08:00"},{"Priority":"1","Caption":"","Uri":"https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043726653_1_XLARGE.jpg","LastModifiedDateTime":"2016-01-23T04:38:42-08:00"},{"Priority":"2","Caption":"","Uri":"https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043718976_1_XLARGE.jpg","LastModifiedDateTime":"2016-01-23T04:38:42-08:00"},{"Priority":"3","Caption":"","Uri":"https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043725342_1_XLARGE.jpg","LastModifiedDateTime":"2016-01-23T04:38:42-08:00"},{"Priority":"4","Caption":"","Uri":"https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043720232_1_XLARGE.jpg","LastModifiedDateTime":"2016-01-23T04:38:42-08:00"},{"Priority":"5","Caption":"","Uri":"https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043721409_1_XLARGE.jpg","LastModifiedDateTime":"2016-01-23T04:38:42-08:00"},{"Priority":"6","Caption":"","Uri":"https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043722491_1_XLARGE.jpg","LastModifiedDateTime":"2016-01-23T04:38:42-08:00"},{"Priority":"7","Caption":"","Uri":"https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043723314_1_XLARGE.jpg","LastModifiedDateTime":"2016-01-23T04:38:42-08:00"},{"Priority":"8","Caption":"","Uri":"https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20160123043724254_1_XLARGE.jpg","LastModifiedDateTime":"2016-01-23T04:38:42-08:00"},{"Priority":"9","Caption":"","Uri":"https://imt.boatwizard.com/images/1/46/44/5614644_20180121025546691_1_XLARGE.jpg","LastModifiedDateTime":"2018-01-21T02:55:47-08:00"}],"BallastWeightMeasure":null},"status":"success"}
VIDEOS
query
  desc thumbnailUrl title url
YWURL https://services.boats.com/3108af8e58c5/pls/boats/details?id=5614644&fields=DocumentID,length,BallastWeightMeasure,BeamMeasure,BoatCategoryCode,BoatHullID,BoatHullMaterialCode,BoatKeelCode,BoatLocation,BoatCityName,BoatCountryID,BoatStateCode,BoatName,BuilderName,CompanyName,DisplacementMeasure,FuelTankCapacityMeasure,HoldingTankCapacityMeasure,LastModificationDate,LengthAtWaterLine,LengthOfDeck,LengthOverall,MaxDraft,MaximumSpeedMeasure,Model,ModelYear,NominalLength,NormNominalLength,NumberOfEngines,Price,NormPrice,Office,office_city,office_country,office_email,office_name,office_phone,office_postCode,office_postalAddress,office_state,SalesRep,SalesStatus,YachtWorldID,MakeString,Model,Engines,GeneralBoatDescription,AdditionalDetailDescription,Images,BoatClassCode,SaleClassCode
Z_YWURL https://services.boats.com/3108af8e58c5/pls/boats/details?id=5614644&fields=DocumentID,length,BallastWeightMeasure,BeamMeasure,BoatCategoryCode,BoatHullID,BoatHullMaterialCode,BoatKeelCode,BoatLocation,BoatCityName,BoatCountryID,BoatStateCode,BoatName,BuilderName,CompanyName,DisplacementMeasure,FuelTankCapacityMeasure,HoldingTankCapacityMeasure,LastModificationDate,LengthAtWaterLine,LengthOfDeck,LengthOverall,MaxDraft,MaximumSpeedMeasure,Model,ModelYear,NominalLength,NormNominalLength,NumberOfEngines,Price,NormPrice,Office,office_city,office_country,office_email,office_name,office_phone,office_postCode,office_postalAddress,office_state,SalesRep,SalesStatus,YachtWorldID,MakeString,Model,Engines,GeneralBoatDescription,AdditionalDetailDescription,Images,BoatClassCode,SaleClassCode
myYacht
query
  ballastweightmeasure beammeasure boatcategorycode boatcityname boatcountryid boathullid boathullmaterialcode boatkeelcode boatname boatstatecode bridgeclearancemeasure buildername cabinheadroommeasure companyname cruisingspeedmeasure deadrisemeasure designername displacementmeasure documentid dryweightmeasure electricalcircuitmeasure freeboardmeasure fueltankcapacitymeasure fueltankcountnumeric headscountnumeric holdingtankcapacitymeasure lastmodificationdate lengthatwaterline lengthfeet lengthinches lengthmeters lengthofdeck lengthoverall makestring makestringexact maxdraft maximumspeedmeasure model model modelexact modelyear nominallength normnominallength normprice numberofengines office_city office_country office_email office_name office_phone office_postaladdress office_postcode office_state plscadisclaimer plsdisclaimer price propellercruisingspeed rangemeasure saleclasscode salesrep salesstatus seourl singleberthscountnumeric tempytemp totalenginehoursnumeric totalenginepowerquantity watertankcapacitymeasure watertankcountnumeric watertankmaterialcode yachtworldid
1 [empty string] 8.6 ft Power Flensburg DE [empty string] Wood [empty string] [empty string] [empty string] [empty string] [empty string] [empty string] [empty string] [empty string] [empty string] [empty string] [empty string] 5614644 [empty string] [empty string] [empty string] 180|liter [empty string] [empty string] [empty string] 2019-06-21 [empty string] 0 0 0 [empty string] 26.35 ft Riva [empty string] [empty string] 72|kilometers per hour Tritone Tritone [empty string] 1964 26.35 ft 8.03 485584 2 [empty string] [empty string] [empty string] [empty string] [empty string] [empty string] [empty string] [empty string] [empty string] <p>Allied Marine is pleased to assist you in the purchase of this vessel. This boat is centrally listed by Riva-World.</p> 485100.00 USD [empty string] [empty string] Used [empty string] Active https://www.alliedmarine.com/used-yachts-for-sale/1964-Riva-26-Tritone-yacht-for-sale/5614644 [empty string] 0 m [empty string] [empty string] [empty string] [empty string] [empty string] 2927530
Allied Marine logo
 

1964 26.35 ft

$ 485,584
Flensburg, DE

INQUIRE ABOUT THIS YACHT
GENERAL DESCRIPTION

1964 Riva Tritone. This is one of the last series Tritone with laminated hull sides built. Completely restored to very high standards in 2013/2014 from a low hours nice solid original boat. No expenses spared, all work has been executed to show standards, making this a into detail restored Tritone.

The last series Tritone shared the same hull as the Riva Aquarama, and a few 1964 hulls were finished with some Aquarama features at customer request. Last series hull with deep V bottom.

Currently on display at the Robbe und Berking Yachting Heritage Centre in Flensburg, Germany.

 

Specifications

Price $ 485,584 USD
Year 1964
Length Overall 26.35 ft
Beam 8.6 ft
Location Flensburg, DE
Hull Material Wood

Engines

Engine 1
Engine Location Port
Drive Transmission Direct
Power 185|horsepower
Fuel unleaded
Hours 28
Engine Make Chris-Craft
Engine Model 283
Model Inboard
Engine Year 1964
Engine 2
Engine Location Starboard
Drive Transmission Direct
Power 185|horsepower
Fuel unleaded
Hours 28
Engine Make Chris-Craft
Engine Model 283
Model Inboard
Engine Year 1964

Additional Information

disclaimer
De verkoper meldt dat de gegevens van het schip in goed vertrouwen zijn weergegeven maar kan niet instaan voor de juistheid en ook geen garantie geven over de staat van het aangeboden schip. Wij adviseren een koper met een makelaar of een expert contact op te nemen om meer zekerheid over de staat van het schip te verkrijgen. Dit schip wordt aangeboden onder voorbehoud van prijsveranderingen en/of annulering van de eigenaar. Ook kan het schip in de laatste dagen verkocht zijn.
DISCLAIMER

Allied Marine is pleased to assist you in the purchase of this vessel. This boat is centrally listed by Riva-World.

CONTACT AN ALLIED MARINE SPECIALIST